Η Εταιρεία

" Η αξιοποίηση της  υγειούς  επιχειρηματικής σκέψης, η μετουσίωση της σε πράξη,
η υλοποίηση της είναι δημιουργία...."

Σχετικά με εμάς

• Η Ολκή Οικονομολόγοι – Λογιστές  δημιουργήθηκε το 1989 στην Αθήνα. Έκτοτε ανελλιπώς  εξυπηρετεί Ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς .

   • Τα στελέχη της Ολκής είναι διακεκριμένοι Οικονομολόγοι και Λογιστές  μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ειδικευμένοι στην  Οικονομική των επιχειρήσεων και οργανισμών, την επιχειρησιακή ανάπτυξη, το εταιρικό και φορολογικό δίκαιο.

   • Η Ολκή δια των στελεχών της έχει οργανώσει και διατηρεί την ευθύνη λειτουργίας των οικονομικών και λογιστικών τμημάτων επιχειρήσεων του βιομηχανικού και εμπορικού τομέα.

   • Η Ολκή έχει οργανώσει και διατηρεί  την οικονομική  διεύθυνση ιδρυμάτων  του χρηματοδοτικού τομέα  και αποτελεί  επιστημονικό σύνδεσμο των ιδρυμάτων με την Τράπεζα της Ελλάδος.

   • Η Ολκή και τα στελέχη της έχουν διατελέσει αξιολογητές των αρμοδίων υπουργείων για τα υποβαλλόμενα επιχειρηματικά σχέδια.

   • Η Ολκή έχει αναπτύξει συνεργασία  με ομοειδείς εταιρείες σε διεθνές επίπεδο και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υπό την εποπτεία και την ευθύνη της σε εταιρείες που επεκτείνουν τις δραστηριότητες  σε άλλες χώρες της Κοινότητας ή τρίτες χώρες. Επιτυγχάνεται έτσι η εφαρμογή των οικονομικών προδιαγραφών λειτουργίας  που εφαρμόζει η  μητρική εταιρία  στις συνδεόμενες εγκαταστάσεις  στο εξωτερικό . Οι οργανωτική δομή της συνδεόμενης εγκατάστασης εξωτερικού ακολουθεί αυτή της μητρικής και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες τοπικές φορολογικές , εργασιακές και νομικές απαιτήσεις.